Synonimy.pl

Synonimy do słowa władza
1. rządy, panowanie, przywództwo, zwierzchnictwo, zwierzchność, rządzący, aparat, hierarchia, góra, † a. podnwładztwo, najwyższe czynniki państwowe
2. nad czymś/kimśwpływ, kontrola, moc, siła
3. zdolność poruszaniaczucie