Synonimy.pl

Synonimy do słowa więzień
1. osadzony, skazaniec, skazany, polityczny, internowany, kryminalny, wyrokowiec, alimenciarz, jeniec, zakładnik, współwięzień, hist.kacetowiec, hist.oświęcimiak, hist.muzułmanin, hist.lagrowiec, hist.łagiernik, hist.katorżnik, hist.galernik, kajdaniarz, żart.pensjonariusz zakładu karnego