Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa więzień
1. osadzony , skazaniec , skazany , polityczny , internowany , kryminalny , wyrokowiec , alimenciarz , jeniec , zakładnik , współwięzień , hist. kacetowiec , hist. oświęcimiak , hist. muzułmanin , hist. lagrowiec , hist. łagiernik , hist. katorżnik , hist. galernik , kajdaniarz , żart. pensjonariusz zakładu karnego