Synonimy.pl

Synonimy do słowa widocznie
1. widać, najwidoczniej, najwyraźniej, zapewne, prawdopodobnie, pewnie, pewno, zdaje się, być może, jak z tego wynika
2. dostrzegalnie, zauważalnie, wyraźnie