Synonimy.pl

Synonimy do słowa wobec
1. przy, względem, w obecności, w stosunku do, co do, w sprawie, odnośnie do, w odniesieniu, w obliczu, na tle, w porównaniu, w zestawieniu z
2. na skutek, z racji, z powodu, w związku z, ze względu na, przez wzgląd na, w konsekwencji