Synonimy.pl

Synonimy do słowa wychowawczy
1. pedagogiczny, dydaktyczny, edukacyjny, oświatowy, kształceniowy, parenetyczny, nauczycielski, opiekuńczy, opiekuńczo-wychowawczy, poprawczy