Synonimy.pl

Synonimy do słowa wymowa
1. artykulacja, werbalizacja, dykcja, akcent
2. talent oratorskiwymowność, oratorstwo, krasomówstwo, retoryka, elokwencja, wygadanie, dar słowa, łatwość wysławiania się, zacięcie krasomówcze
3. przen.sens, znaczenie, wydźwięk, przesłanie, myśl