Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wymowa
1. artykulacja , werbalizacja , dykcja , akcent
2. talent oratorski wymowność , oratorstwo , krasomówstwo , retoryka , elokwencja , wygadanie , dar słowa , łatwość wysławiania się , zacięcie krasomówcze
3. przen. sens , znaczenie , wydźwięk , przesłanie , myśl