Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wymowa
1. artykulacja, werbalizacja, dykcja, akcent
2. talent oratorskiwymowność, oratorstwo, krasomówstwo, retoryka, elokwencja, wygadanie, dar słowa, łatwość wysławiania się, zacięcie krasomówcze
3. przen.sens, znaczenie, wydźwięk, przesłanie, myśl