Synonimy.pl

Synonimy do słowa wyróżniać
1. wyodrębniać, odróżniać, odznaczać, zaznaczać, oznaczać, uwydatniać, uwypuklać, zakreślać, podkreślać, obramowywać, obwodzić, wytłuszczać, wykursywiać, cechować, akcentować, eksponować, udobitniać
2. uprzywilejowywać, forować, nagradzać, odznaczać, zaszczycać, nobilitować