Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wyraz
1. słowo, leksem, verbum
2. przejaw, objaw, oznaka, uzewnętrznienie, świadectwo