Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wyraz
1. słowo , leksem , verbum
2. przejaw , objaw , oznaka , uzewnętrznienie , świadectwo