Synonimy.pl

Synonimy do słowa zaborczy
1. zachłanny, chciwy, łakomy, łapczywy, pazerny, drapieżny, interesowny, nienasycony, niesyty, niezaspokojony, posp.nienażarty
2. aneksjonistyczny, imperialny, imperialistyczny, ekspansywny, ekspansjonistyczny, podbojowy