Synonimy.pl

Synonimy do słowa zaręczyć
1. poręczyć, zagwarantować, zaświadczyć, poświadczyć, dać gwarancję/rękojmię, wziąć odpowiedzialność, dać głowę
2. zapewnić, upewnić, utwierdzić, przyrzec, obiecać, przyobiecać, zobowiązać się, zaciągnąć wobec/względem kogoś zobowiązanie, dać słowo (honoru)