Synonimy.pl

Synonimy do słowa zbilansować
1. zestawić, pozestawiać, porównać, podsumować, reasumować, zrekapitulować, sporządzić bilans