Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zbilansować
1. zestawić , pozestawiać , porównać , podsumować , reasumować , zrekapitulować , sporządzić bilans