Synonimy.pl

Synonimy do słowa zdekonspirować
1. zdemaskować, zadenuncjować, ujawnić, wykryć, wydać, sypnąć, wsypać, wysypać, zasypać, wkopać