Synonimy.pl

Synonimy do słowa zgnilizna
1. biol.gnicie, rozpad, rozkład, butwienie, dekompozycja, proces rozkładu
2. przen.upadek moralnyzepsucie, demoralizacja, znieprawienie, upodlenie, rozpasanie, rozwydrzenie, nieumiarkowanie, degrengolada, rozprzężenie, rozprężenie, rozpad, Sodoma i Gomora, upadek moralności