Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zharmonizować
1. dopasować , dostosować , skoordynować , skorelować , dostroić , dotrzeć , zsynchronizować , uzgodnić , ujednolicić , zunifikować , zuniformizować , wkomponować , zgrać