Synonimy.pl

Synonimy do słowa zharmonizować
1. dopasować, dostosować, skoordynować, skorelować, dostroić, dotrzeć, zsynchronizować, uzgodnić, ujednolicić, zunifikować, zuniformizować, wkomponować, zgrać