Synonimy.pl

Synonimy do słowa łaskawca
1. † a. podndobroczyńca, zbawca, wybawca, † a. podnwspomożyciel, dobrodziej, jałmużnik, dobry duch