Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa łaskawca
1. † a. podn dobroczyńca , zbawca , wybawca , † a. podn wspomożyciel , dobrodziej , jałmużnik , dobry duch