Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa Jezus
1. Chrystus , Zbawiciel , Odkupiciel , Wybawca , Zbawca , Wyswobodziciel , Mesjasz , Galilejczyk , Baranek/Pomazaniec/Syn Boży , Mistrz z Galilei/Nazaretu , Syn Cieśli/ Człowieczy , Dobry Pasterz