Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa afektowanie
1. emfatycznie , patetycznie , teatralnie , pretensjo-alnie , manierycznie , nienaturalnie , sztucznie , przesadnie , z patosem , z emfazą