Synonimy.pl

Synonimy do słowa afektowanie
1. emfatycznie, patetycznie, teatralnie, pretensjo-alnie, manierycznie, nienaturalnie, sztucznie, przesadnie, z patosem, z emfazą