Synonimy.pl

Synonimy do słowa teatralnie
1. przen.pretensjonalnie, pompatycznie, nienaturalnie, przesadnie, afektowanie, patetycznie, sztucznie, manierycznie, górnolotnie, melodramatycznie, grandilokwentnie, z patosem, na pokaz, dla efektu