Synonimy.pl

Synonimy do słowa pompatycznie
1. wyniośle, bombastycznie, afektowanie, sztucznie, pretensjonalnie, koturnowo, emfatycznie, teatralnie, deklamatorsko, nienaturalnie, grandilokwentnie
2. podniośle, wzniośle, majestatycznie, podn.dostojnie, odświętnie, świątecznie, celebracyjnie, patetycznie, kwiecisto, kwieciście, górnie, górnolotnie, uroczyście, po kaznodziejsku