Synonimy.pl

Synonimy do słowa bombastycznie
1. pompatycznie, patetycznie, górnolotnie, górnie, koturnowo, afektowanie, sztucznie, kwieciście, emfatycznie, z emfazą, teatralnie, manierycznie, nienaturalnie, przesadnie, grandilokwentnie