Synonimy.pl

Synonimy do słowa kwieciście
1. przen.kwiecisto, patetycznie, bombastycznie, pompatycznie, górnolotnie, emfatycznie, ozdobnie, wyszukanie, grandilokwentnie, z emfazą, z patosem