Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa kwieciście
1. przen. kwiecisto , patetycznie , bombastycznie , pompatycznie , górnolotnie , emfatycznie , ozdobnie , wyszukanie , grandilokwentnie , z emfazą , z patosem