Synonimy.pl

Synonimy do słowa alokucja
1. oracja, przemowa, uroczyste przemówienie