Synonimy.pl

Synonimy do słowa oracja
1. mowa, przemowa, przemówienie, wystąpienie, wypowiedź, alokucja, tyrada, laudacja, monolog, perora, diatryba, dytyramb, spicz, popis krasomówczy