Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa monolog
1. iron a. żart przemowa , mowa , przemówienie , wystąpienie , spicz , oracja , laudacja , perora , tyrada , wywód , kazanie , wykład , diatryba , głos , alokucja