Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa mowa
1. wymowa , sposób mówienia
2. język , słowo , dialekt , gwara , żargon , narzecze , slang , szwargot
3. mówka , przemowa , przemówienie , wystąpienie , wypowiedź , zagajenie , toast , wykład , tyrada , monolog , spicz , perora , diatryba , oracja , laudacja , wywód , kazanie , popis krasomówczy
4. pot.wykrz. jasne , tak (jest) , owszem , naturalnie , oczywiście , oczywista , jak najbardziej , nie inaczej , jakże by inaczej , rozumie się , ma się rozumieć