Synonimy.pl

Synonimy do słowa mowa
1. wymowa, sposób mówienia
2. język, słowo, dialekt, gwara, żargon, narzecze, slang, szwargot
3. mówka, przemowa, przemówienie, wystąpienie, wypowiedź, zagajenie, toast, wykład, tyrada, monolog, spicz, perora, diatryba, oracja, laudacja, wywód, kazanie, popis krasomówczy
4. pot.wykrz.jasne, tak (jest), owszem, naturalnie, oczywiście, oczywista, jak najbardziej, nie inaczej, jakże by inaczej, rozumie się, ma się rozumieć