Synonimy.pl

Synonimy do słowa wypowiedź
1. stwierdzenie, zdanie, głos, konstatacja, stanowisko, obserwacja, opinia, pogląd, sąd, osąd, ocena, zaopiniowanie, werdykt, dictum, informacja, enuncjacja, recenzja, orzeczenie, ewaluacja
2. przemówienie, przemowa, mowa, wystąpienie, zagajenie, kazanie, kazanko, wykład, tyrada, monolog, spicz, perora, diatryba, oracja, laudacja, wywód, mówka, popis krasomówczy