Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wypowiedź
1. stwierdzenie , zdanie , głos , konstatacja , stanowisko , obserwacja , opinia , pogląd , sąd , osąd , ocena , zaopiniowanie , werdykt , dictum , informacja , enuncjacja , recenzja , orzeczenie , ewaluacja
2. przemówienie , przemowa , mowa , wystąpienie , zagajenie , kazanie , kazanko , wykład , tyrada , monolog , spicz , perora , diatryba , oracja , laudacja , wywód , mówka , popis krasomówczy