Synonimy.pl

Synonimy do słowa obserwacja
1. obserwowanie, przyglądanie się, podpatrywanie, podgląd, monitoring, dozór, kontrola, nadzór, badanie, oględziny
2. uwaga, spostrzeżenie, stwierdzenie, twierdzenie, konstatacja, stanowisko, głos, wypowiedź, opinia, zdanie, pogląd, deklaracja, enuncjacja, refleksja, wtrącenie, wzmianka