Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa obserwacja
1. obserwowanie , przyglądanie się , podpatrywanie , podgląd , monitoring , dozór , kontrola , nadzór , badanie , oględziny
2. uwaga , spostrzeżenie , stwierdzenie , twierdzenie , konstatacja , stanowisko , głos , wypowiedź , opinia , zdanie , pogląd , deklaracja , enuncjacja , refleksja , wtrącenie , wzmianka