Synonimy.pl

Synonimy do słowa badanie
1. analiza, test, próba, eksploracja, przymiarka, eksperyment, rozbiór, kwerenda, rekonesans, obserwacja, ankietowanie, sondaż, pomiary, penetracja, diagnozowanie, zapytywanie, sondowanie, informowanie się, dowiadywanie się, prace badawcze
2. np. pacjentaoględziny, diagnostyka, kontrola
3. śledztwo, indagacja, dochodzenie, przesłuchanie, czynności sprawdzające