Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa badanie
1. analiza , test , próba , eksploracja , przymiarka , eksperyment , rozbiór , kwerenda , rekonesans , obserwacja , ankietowanie , sondaż , pomiary , penetracja , diagnozowanie , zapytywanie , sondowanie , informowanie się , dowiadywanie się , prace badawcze
2. np. pacjenta oględziny , diagnostyka , kontrola
3. śledztwo , indagacja , dochodzenie , przesłuchanie , czynności sprawdzające