Synonimy.pl

Synonimy do słowa uwaga
1. pouczenie, napomnienie, upomnienie, reprymenda, wymówka, wyrzut, przygana, wytyk, wycieczka, nagana, paternoster, bura, ruga, opeer, admonicja, żółta kartka
2. komentarz, spostrzeżenie, obserwacja, stwierdzenie, wypowiedź, konstatacja, głos, adnotacja, przypis, przypisek, dopisek, wtrącenie, wtręt, dygresja, wzmianka, odsyłacz, odnośnik, objaśnienie, wyjaśnienie, sprostowanie, wskazówka, glosa, postscriptum, posłowie, zapisek, notatka, notka, nota
3. zainteresowanie, zaciekawienie, zajęcie, koncentracja, skupienie, czujność, baczenie