Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wyjaśnienie
1. objaśnienie , komentarz , tłumaczenie , wykładnia , eksplikacja , wywód
2. usprawiedliwienie , wytłumaczenie , sprostowanie , uzasadnienie , umotywowanie , motywacja , argumentacja , motywy , przesłanki , argumenty , przyczyna , podłoże