Synonimy.pl

Synonimy do słowa wyjaśnienie
1. objaśnienie, komentarz, tłumaczenie, wykładnia, eksplikacja, wywód
2. usprawiedliwienie, wytłumaczenie, sprostowanie, uzasadnienie, umotywowanie, motywacja, argumentacja, motywy, przesłanki, argumenty, przyczyna, podłoże