Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa komentarz
1. uwaga , objaśnienie , wyjaśnienie , wtrącenie , dygresja , adnotacja , przypis , przypisek , dopisek , odsyłacz , odnośnik , sprostowanie , wskazówka , glosa , postscriptum , posłowie , wstęp , zapisek , notatka , notka , nota , wzmianka , didaskalia , marginalia , †lm komeraże
2. felieton , wstępniak , artykuł redakcyjny