Synonimy.pl

Synonimy do słowa komentarz
1. uwaga, objaśnienie, wyjaśnienie, wtrącenie, dygresja, adnotacja, przypis, przypisek, dopisek, odsyłacz, odnośnik, sprostowanie, wskazówka, glosa, postscriptum, posłowie, wstęp, zapisek, notatka, notka, nota, wzmianka, didaskalia, marginalia, †lmkomeraże
2. felieton, wstępniak, artykuł redakcyjny