Synonimy.pl

Synonimy do słowa wstęp
1. przystęp, dostęp, dojście, wejście
2. przedmowa, wprowadzenie, introdukcja, zagajenie, alokucja, prolog, prolegomena, początek, arenga, preambuła, otwarcie, czołówka, preludium, przygrywka, przedsłowie, słowo wstępne
3. podstawy, fundamentalia, rudymenty, elementy, początki, propedeutyka, preorientacja, zarys, abecadło, abc, elementarz