Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa abecadło
1. alfabet
2. przen elementarne wiadomości elementarz , podstawy , fundamentalia , rudymenty , elementy , początki , propedeutyka , wstęp , wprowadzenie , zarys , katechizm , abc , elementarna wiedza