Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa zarys
1. sylwetka , sylweta , obrys , profil , kontur , postać , kształt , forma , rysunek , cień , linia , rzut
2. wstępna wersja projekt , koncepcja , szkic , plan , pierworys , charakterystyka , myśl , wizja , zrąb , przekrój , schemat , skrót , streszczenie , konspekt , résumé
3. wstęp , podstawy , fundamentalia , rudymenty , elementy , początki , propedeutyka , preorientacja , abecadło , abc , elementarz , przen. katechizm