Synonimy.pl

Synonimy do słowa zarys
1. sylwetka, sylweta, obrys, profil, kontur, postać, kształt, forma, rysunek, cień, linia, rzut
2. wstępna wersjaprojekt, koncepcja, szkic, plan, pierworys, charakterystyka, myśl, wizja, zrąb, przekrój, schemat, skrót, streszczenie, konspekt, résumé
3. wstęp, podstawy, fundamentalia, rudymenty, elementy, początki, propedeutyka, preorientacja, abecadło, abc, elementarz, przen.katechizm