Synonimy.pl

Synonimy do słowa plan
1. zamiar, zamysł, intencja, myśl, pomysł, projekt, dążenie, marzenie, koncepcja, koncept, idea, taktyka, strategia, biznesplan
2. harmonogram, program, agenda, gryplan, porządek, grafik, scenariusz, ramówka, rozpiska
3. kształt, postać, zarys, forma, budowa, struktura, konstrukcja, kompozycja, pierworys, szkic, schemat, rzut, konfiguracja, ukształtowanie, rozplanowanie, rozkład, rozstawienie, dyspozycja, układ, siatka, podział, mapa, mapka, rysunek