Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa plan
1. zamiar , zamysł , intencja , myśl , pomysł , projekt , dążenie , marzenie , koncepcja , koncept , idea , taktyka , strategia , biznesplan
2. harmonogram , program , agenda , gryplan , porządek , grafik , scenariusz , ramówka , rozpiska
3. kształt , postać , zarys , forma , budowa , struktura , konstrukcja , kompozycja , pierworys , szkic , schemat , rzut , konfiguracja , ukształtowanie , rozplanowanie , rozkład , rozstawienie , dyspozycja , układ , siatka , podział , mapa , mapka , rysunek