Synonimy.pl

Synonimy do słowa układ
1. system, szyk, struktura, schemat, organizacja, rozstawienie, rozmieszczenie, rozkład, aranżacja, ustawienie, ułożenie, kompozycja, architektura, uporządkowanie, porządek, kolejność, dyspozycja, konfiguracja, geografia, zestawienie, całokształt, kompleks, ciąg, sieć, siatka, pajęczyna, aparat, organizm, machina, mechanizm, tryby, stan rzeczy
2. wzajemne powiązanieukładzik, relacja, stosunek, zależność, współzależność, związek
3. traktat, umowa, kontrakt, pakt, konwencja, przymierze, sojusz, alians, porozumienie, ugoda