Synonimy.pl

Synonimy do słowa porozumienie
1. zgodne stanowiskojednomyślność, jedność, kompromis, konsensus, zbliżenie, (powszechna) zgoda
2. umowa, kontrakt, układ, pakt, traktat, ugoda, przymierze, konwencja, alians, transakcja