Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa porozumienie
1. zgodne stanowisko jednomyślność , jedność , kompromis , konsensus , zbliżenie , (powszechna) zgoda
2. umowa , kontrakt , układ , pakt , traktat , ugoda , przymierze , konwencja , alians , transakcja