Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa stosunek
1. wzajemne powiązanie relacja , zależność , współzależność , związek , korelacja , układ , sprzężenie , odniesie-nie , parytet , proporcja
2. sposób postępowania postawa , nastawienie , zachowanie , traktowanie , stanowisko , podejście , filozofia
3. akt płciowy zbliżenie , zespolenie , kopulacja , coitus , numerek , bara-bara