Synonimy.pl

Synonimy do słowa rysunek
1. rysuneczek, szkic, plan, schemat, rzut, przekrój, wykres, tablica, diagram, deseń, motyw
2. szt.rycina, ilustracja, mazaja, obrazek, ołówek, pastel, węgiel, tusz, sangwina, ryt, grafika
3. kontur, sylwetka, sylweta, zarys, postać, kształt, forma, obrys