Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rysunek
1. rysuneczek, szkic, plan, schemat, rzut, przekrój, wykres, tablica, diagram, deseń, motyw
2. szt.rycina, ilustracja, mazaja, obrazek, ołówek, pastel, węgiel, tusz, sangwina, ryt, grafika
3. kontur, sylwetka, sylweta, zarys, postać, kształt, forma, obrys