Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa szkic
1. zarys , rysunek , plan , schemat , rzut , projekt
2. esej , rozprawa , rozprawka , referat , dysertacja , studium , opracowanie , omówienie , tekst , praca , artykuł , felieton , opowiadanie