Synonimy.pl

Synonimy do słowa szkic
1. zarys, rysunek, plan, schemat, rzut, projekt
2. esej, rozprawa, rozprawka, referat, dysertacja, studium, opracowanie, omówienie, tekst, praca, artykuł, felieton, opowiadanie