Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozprawa
1. rozprawka, dysertacja, studium, opracowanie, elaborat, elukubracja, szkic, referat, esej, traktat, praca, omówienie, monografia
2. debata, dyskusja, dyskurs, polemika, dysputa, panel (dyskusyjny), przetarg, przetargi, obrady, wymiana myśli, szermierka słowna, pojedynek na słowa, burza mózgów
3. starcie zbrojnebitwa, bój, potyczka, kampania, batalia, zmagania, rozrachunek, porachunek
4. praw.proces, sprawa, postępowanie, posiedzenie, sąd, przewód sądowy