Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozprawa
1. rozprawka , dysertacja , studium , opracowanie , elaborat , elukubracja , szkic , referat , esej , traktat , praca , omówienie , monografia
2. debata , dyskusja , dyskurs , polemika , dysputa , panel (dyskusyjny) , przetarg , przetargi , obrady , wymiana myśli , szermierka słowna , pojedynek na słowa , burza mózgów
3. starcie zbrojne bitwa , bój , potyczka , kampania , batalia , zmagania , rozrachunek , porachunek
4. praw. proces , sprawa , postępowanie , posiedzenie , sąd , przewód sądowy