Synonimy.pl

Synonimy do słowa esej
1. szkic, rozprawa, rozprawka, referat, dysertacja, studium, opracowanie, omówienie, tekst, praca, dzieło, elaborat