Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa praca
1. robota , działalność , aktywność , kreacja , dorobek , (radosna) twórczość , mozół , katorga , krwawica , harówa , harówka , orka , trud , podn. znój , kierat , chleb , utrzymanie , krzątanina , dłubanina , partanina , babranina , posp. papranina , posp. zachrzan , posp. zapieprz
2. np. urządzenia, serca funkcjonowanie , działanie , czynność , akcja , ruch
3. posada , zajęcie , zatrudnienie , stanowisko , etat , funkcja , praktyka , synekura , fotel , stołek , chałtura , posp. fucha
4. firma , przedsiębiorstwo , instytucja , zakład (pracy) , miejsce pracy/zatrudnienia
5. dzieło , rozprawa , rozprawka , opracowanie , utwór , studium , szkic , dysertacja , tekst , referat , traktat