Synonimy.pl

Synonimy do słowa praca
1. robota, działalność, aktywność, kreacja, dorobek, (radosna) twórczość, mozół, katorga, krwawica, harówa, harówka, orka, trud, podn.znój, kierat, chleb, utrzymanie, krzątanina, dłubanina, partanina, babranina, posp.papranina, posp.zachrzan, posp.zapieprz
2. np. urządzenia, sercafunkcjonowanie, działanie, czynność, akcja, ruch
3. posada, zajęcie, zatrudnienie, stanowisko, etat, funkcja, praktyka, synekura, fotel, stołek, chałtura, posp.fucha
4. firma, przedsiębiorstwo, instytucja, zakład (pracy), miejsce pracy/zatrudnienia
5. dzieło, rozprawa, rozprawka, opracowanie, utwór, studium, szkic, dysertacja, tekst, referat, traktat