Synonimy.pl

Synonimy do słowa proces
1. bieg, przebieg, tok, nurt, rozwój, ewolucja, cykl
2. praw.sprawa, postępowanie, sąd, rozprawa (sądowa), przewód sądowy