Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozwój
1. rozrost, rozkwit, postęp, przyrost, wzrost, porost, rozbudowa, zwyżka, dynamizacja, ekspansja, intensyfikacja, zintensyfikowanie, zwiększenie, ożywienie, nasilenie, wzmocnienie, wzmożenie, progres, zaawansowanie, eskalacja
2. np. wydarzeńprzebieg, bieg, proces, ewolucja, tok, ciąg, nurt, dramaturgia, kolejność
3. np. organizmudojrzewanie, dorastanie