Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozwój
1. rozrost , rozkwit , postęp , przyrost , wzrost , porost , rozbudowa , zwyżka , dynamizacja , ekspansja , intensyfikacja , zintensyfikowanie , zwiększenie , ożywienie , nasilenie , wzmocnienie , wzmożenie , progres , zaawansowanie , eskalacja
2. np. wydarzeń przebieg , bieg , proces , ewolucja , tok , ciąg , nurt , dramaturgia , kolejność
3. np. organizmu dojrzewanie , dorastanie