Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa rozrost
1. rozrastanie się , rozkrzewianie się , przyrost , wzrost , rozwój , rozbudowa , zwyżka , powiększenie , zwiększenie , pomnożenie , zwielokrotnienie , spotęgowanie , poszerzenie , rozszerzenie