Synonimy.pl

Synonimy do słowa rozrost
1. rozrastanie się, rozkrzewianie się, przyrost, wzrost, rozwój, rozbudowa, zwyżka, powiększenie, zwiększenie, pomnożenie, zwielokrotnienie, spotęgowanie, poszerzenie, rozszerzenie