Synonimy.pl

Synonimy do słowa przyrost
1. rozrost, wzrost, przybór, przybytek, zwyżka, rozwój, eksplozja, erupcja, eskalacja, intensyfikacja, nasilenie, powiększenie, zwiększenie, rozszerzenie, zwielokrotnienie, pomnożenie, spotęgowanie