Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa wzrost
1. przyrost , rozrost , rozwój , porost , skok , zwyżka , aprecjacja , podwyżka , przybór , powiększenie , zwiększenie , pomnożenie , zwielokrotnienie , spotęgowanie
2. człowieka, zwierzęcia wysokość