Synonimy.pl

Synonimy do słowa przybór
1. przen.wzrost, przyrost, rozrost, zwyżka, eskalacja, zwiększenie, zwielokrotnienie, podwojenie, potrojenie, wzmożenie, spotęgowanie, intensyfikacja, uintensywnienie, natężenie, nasilenie