Synonimy.pl

Synonimy do słowa intensyfikacja
1. wzmożenie, zwiększenie, nasilenie, dynamizacja, spotęgowanie, zwielokrotnienie, przyśpieszenie, wzrost, przyrost, rozrost, rozszerzenie, wzmaganie się