Synonimy.pl

Szukaj synonimów

Synonimy do słowa intensyfikacja
1. wzmożenie , zwiększenie , nasilenie , dynamizacja , spotęgowanie , zwielokrotnienie , przyśpieszenie , wzrost , przyrost , rozrost , rozszerzenie , wzmaganie się